Provozní řád

 

PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÝCH KURTŮ

 

Antukové kurty jsou primárně určeny pro tenisovou hru.

Je nutné aby hráči měli vhodnou obuv ( hladká podrážka ).

Průběžná údržba kurtu:

Průběžná údržba kurtu se provádí při střídání hráčů na kurtu a provádějí ji hráči, kteří na kurtu končí.

Spočívá ve srovnání více rozšlapaných míst dřevěným hrablem a přemetením kurtu síťovačkou.

Pohyb síťovačky je kruhový od krajů ke středu plochy, aby se nevymetala antuka jedním směrem a nebyly obnažovány plastové lajny.

Zametají se i kraje hřiště jako prevence růstu plevelů a mechu.

Po přemetení se povrch kurtu lehce pokropí, aby následující hráči hráli na vlhkém povrchu.

Pokud jsou pochybnosti o tom, zda je třeba hřiště kropit, rozhodne o tom správce.

Poslední hráči příslušného hracího dne uklidí nářadí , zamknou branku kurtu a odevzdají klíče od kurtu.

Pokud dojde k přerušení hry pro déšť, je vhodné před opuštěním hrací plochy povrch kurtu rychle zamést síťovačkou, aby pršelo na rovný povrch a dešťová voda aby „vyžehlila“ povrch kurtu.

Přístup na hřiště za účelem hraní se řídí platnými rezervacemi. Pokud dojde k mimořádné situaci (déšť, mokro, mráz) platí instrukce správce na webu, popřípadě telefonická domluva správce s hráči, kterých se změna bezprostředně týká.

Děkujeme